NRTO keurmerk

Keurmerk NRTO

NRTO gecertificeerd

SocialLane Academy en SuccesFactor zijn in 2020 toegetreden als lid van de NRTO, De Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen. Dit is de branchevereniging voor trainen & opleiden. De NRTO behartigt de belangen van de particuliere trainingen en opleidingen in Nederland.

“Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid”, aldus de NRTO.

SocialLane Academy en SuccesFactor beschikken over het NRTO keurmerk

Naast de toetreding tot de NRTO hebben de SocialLane Academy en SuccesFactor ook het NRTO keurmerk. Als aanbieders van de opleiding online marketing en de diverse cursussen, voldoen wij met dit keurmerk aan de hoge kwaliteitseisen van de NRTO. Onze organisaties zijn hierop getoetst door een externe, certificerende instelling.

Het NRTO-keurmerk is in de opleidingenmarkt een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Acht kwaliteitseisen voor het NRTO keurmerk

De basis van het NRTO-keurmerk bestaat uit acht kwaliteitseisen die van belang zijn voor elke private aanbieder. Van klassikale opleiders tot aanbieders van (online) opleidingstrajecten en examen- en valideringsinstituten. Om het keurmerk te verkrijgen zijn wij op onderstaande acht punten getoetst. Het Opleiders Collectief SocialFactor:

R

Is transparant over zijn product of dienst.

R

Komt gemaakte afspraken na.

R

Zet deskundige docenten, trainers en adviseurs in.

R

Investeert in de deskundigheid van zijn personeel.

R

Is helder over de leeruitkomsten van opleidingen en trainingen.

R

Heeft zijn processen op orde.

R

Meet de klanttevredenheid.

R

Streeft naar continue verbetering.

NRTO Gedragscodes

SocialFactor onderschrijft de gedragscodes van het NRTO. Wij conformeren ons dus aan de normen en waarden van de NRTO.

Er zijn twee soorten gedragscodes, een voor de consumentenmarkt en een voor de business-to-business-markt.